Remontin suunnittelu ja valvonta

  • Artikkeli julkaistu:04/09/2023
  • Artikkelin kommentit:0 kommenttia
  • Lukuaika:6 mins read

Asunnon remontointi tuo asumiseen laatua ja mukavuutta ja nostaa asunnon arvoa. Laajemman remontin suunnittelu alkaa omien tarpeiden ja budjetin määrittelystä ja pätevän asiantuntijan palkkaamisesta. Talon omistajalla tai taloyhtiön osakkaalla on oikeus toteuttaa muutostöitä hallinnassaan olevissa tiloissa ja taloyhtiöissä yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa näitä töitä. Omista suunnitelmista kannattaa olla yhteydessä taloyhtiön isännöitsijään jo alkuvaiheessa ja selvittää edellytykset remontin toteutukseen. Vastuun ja kustannusten jakautuminen selviävät myös isännöitsijän kanssa keskustelemalla. Monesti taloyhtiöt osallistuvat esimerkiksi vanhan kylpyhuoneen remontin kustannuksiin tarjoamalla vedeneristetyön yhtiön piikkiin. Tällä tavoin myös varmistutaan, että se tehdään oikein ja valvotusti, jolloin yhtiön vastuulla olevat rakenteet pysyvät varmasti kunnossa pitkään. On taloyhtiön ja omakotiasujan etu, että remontit suunnitellaan ja valvotaan ammattilaisen toimesta.

Mihin remontteihin tarvitsee suunnittelijan?

Kevyttä pintaremonttia varten ei tarvita välttämättä rakennesuunnittelijaa, mutta kun kyseessä on esimerkiksi kylpyhuoneremontti tai väliseinien kaataminen taloyhtiössä, on suositeltavaa hankkia ammattiapua remontin suunnitteluun. Suunnittelija osaa ottaa myös remontin luvanvaraisuuteen kantaa.

Kylpyhuoneremontissa on huomioitava esteettisten seikkojen lisäksi useita teknisiä asioita, jonka vuoksi taloyhtiöt haluavat nähdä remontin suunnitelmat ennen remontin aloittamista. Remontin suunnitteluun on siis hyvä palkata asiantuntija, joka tekee suunnitelmat ja valvoo myös suunnitelmien toteutumisen.  Suunnittelussa huomioidaan esimerkiksi rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta, mahdollisten viemäreiden siirtojen aiheuttamat rakenteelliset vaikutukset, rakentamismääräykset sekä määritetään vedeneristykseen ja laatoitukseen käytettävät materiaalit, tarvittavat kaadot ja tulvakynnykset. Näiden pohjalta tehdään tarvittavat detaljipiirustukset remontin turvallista toteuttamista varten. Kylpyhuoneen tai keittiön siirto tai suuremmat muutokset rakennuksen vesi- ja viemärijärjestelmässä vaativat myös LVI-suunnitelman.

Kylpyhuoneremontti, viemärin asennus, kylppäriremontti, vedeneristys, korjausrakentaminen, remontointi

Väliseinän purku tulee kyseeseen, kun vanhasta sokkeloisesta asuntopohjasta halutaan avarampi tai halutaan muuttaa huonejärjestystä jollain tavalla. Kun halutaan purkaa väliseiniä, ensimmäisenä tulee mieleen kysymys: onko seinä kantava? Väliseinän kantavuus on merkittävä tekijä remontin hinnan ja paperityön kannalta. Kantavuuden selvittämiseksi taloyhtiö vaatii rakennesuunnittelijan lausunnon. Rakennesuunnittelija hankkii lausuntoa varten rakennuksen vanhoja suunnitelmia ja käy kohteessa tarkistamassa, että suunnitelmat ja todellisuus osuvat yhteen. Kevyt väliseinä voidaan purkaa ilman rakenteellisia toimenpiteitä, mutta kantavan väliseinän osalta suunnittelija laatii seinälle purku- ja tuentasuunnitelmat. Kantavan seinän poisto tai aukon tekeminen sellaiseen vaatiikin rakennusluvan, jonka hakemisessa rakennesuunnittelija osaa auttaa.

Väliseinän purku, väliseinän poisto, vanha rakennus, puuvälipohja, remontti, osakasremontti
Väliseinän purkua 1910-luvun rakennuksessa.
Väliseinän purku, väliseinän poisto, vanha rakennus, puuvälipohja, remontti, osakasremontti
Seinän purkukohdan palosuojaus.

Mitä remontin valvoja tekee?

Remontin valvojan tehtävä on varmistaa, että remontti toteutetaan suunnitelmia, määräyksiä ja ohjeita noudattaen. Valvonta sisältää remontin laajuudesta riippuen muutamia kohdekäyntejä, esimerkiksi kylpyhuoneremontin kohdalla purkutöiden jälkeen, vedeneristyksen asennuksen jälkeen sekä töiden valmistuttua. Käynneistä laaditaan raportit isännöitsijälle ja taloyhtiölle. Valvoja varmistaa myös, että vedeneristeet ja vesikalusteet täyttävät taloyhtiön vaatimukset ja toimittaa niistä todistukset taloyhtiölle. Taloyhtiöllä on usein tarjolla oma valvoja, mutta on mahdollista ehdottaa myös omaa valvojaa, esimerkiksi remontin suunnittelijaa, mikäli tällä on riittävä pätevyys. Lisätietoa tässä kirjoituksessa: Rakennesuunnittelijan valinta | GM Engineering

Tarjouksen pyytäminen suunnittelusta ja valvonnasta

Tarjousta varten tarvitaan vain ajatus remontin laajuudesta ja toivotusta lopputuloksesta. Tarjoamme suunnittelun ja valvonnan hinnan erikseen ja avaamme palvelun sisällön tarjouksessa, jotta tarjousten vertailu on helppoa. Yhteystiedot tarjouspyyntöä varten löydät tästä linkistä !

Vastaa